Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 24

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv.Jāņa baznīca
Stils
Baroks. Kords Meijers ?
Vieta
Triumfa arkas sānu plakne.
Novietne
Kora triumfa arka
Tehnika
?
Sižets
Gleznojums. Augu ornaments. Lapu Vītnes. Akants? Melns.
Stratigrāfija
?
Datējums
1680. gadi ?
Saglabātība
Zudis.
Literatūra
A.Reinberga atskaites ziņojuma atstāsts publicēts 1889. gada sēžu protokolos (Sitz.ber.). Izkopējums vācu valodā VKPAI PDC, arh. Nr. 12367 III (l)