Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 24

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv.Jāņa baznīca
Stils
Baroks. Kords Meijers.
Vieta
Griesti velvēti koka
Novietne
Kora - altāra daļas velves.
Tehnika
Līmes krāsa uz koka velves
Sižets
Gleznojums. Augu ornaments. Lapu Vītnes. Akants. Ziedi. Ogas. Melns, vairāki pelēki toņi, spilgti oranžs uz gaiša fona.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1683.- 1687. gads
Saglabātība
Fragmentāri fiksēts. Neatsegts atrodas zem vēlēkas apmetuma kārtas.
Literatūra
Lēvalde D., Veinberga K. Rīgas sv. Jāņa baznīcas kora interjera krāsojuma apsekošana. - Rīga, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa, 1996 Sējums atrodas VKPAI PDC.