Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 24

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv.Jāņa baznīca
Stils
Gotika
Vieta
Griesti velvēti
Novietne
Draudzes telpas sānu kapellas zvaigžņu velves.
Tehnika
Kaļķa ? krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Augu ornaments. Lapu Vītnes. Ziedi. Ogas. Melns, sarkans, dzeltens, zaļš. Tuvs Doma baznīcas klostera telpas sienas nišas gleznojums - Nr. 419 .
Stratigrāfija
?
Datējums
15.gs.beigas, 16.gs. sākums ?
Saglabātība
Zudis
Literatūra
Lancmane,I.Pēdējos gados republikā atrastie 13.-19.gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības paraugi.//Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstis. 1984.,Nr.3, - 25.-26.lpp.