Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Doma laukums 1

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Doma baznīca.
Stils
Gotika
Vieta
Sienas niša
Novietne
Klostera telpas sienas niša.
Tehnika
Kaļķa krāsas uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Augu ornaments melns. Lapu Vītnes. Ziedi. Ogas. Spilgti sarkans, dzeltens, zaļš. Tuvs Jāņa bazn. velves gleznojumam, skat. Nr.467.
Stratigrāfija
?
Datējums
16.gs. sākums
Saglabātība
Atsegts 1980. gadā.
Literatūra
Lancmane,I.Pēdējos gados republikā atrastie 13.-19.gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības paraugi.//Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstis. 1984.,Nr.3, - 24.-26.lpp.