Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mazā Pils iela 4

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv. Jēkaba baznīca / Krusta kapela
Stils
Gotika-renesanse, manierisms.
Vieta
Griesti velvēti
Novietne
Krusta kapelas velves
Tehnika
Kaļķa krāsas uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Nav ziņu par sižetu.
Stratigrāfija
?
Datējums
16.gs.beigas, 17.gs. sākums
Saglabātība
Apdare zudusi
Literatūra
Ogle K. SOCIETAS JESU ieguldījums Latvijas arhitektūrs un tēlotājas mākslas mantojumā. Disertācija. - Rīga, Latvijas Mākslas akadēmijas institūts, 2008, - 58.lpp