Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Doma laukums 1

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Doma baznīca.
Stils
Gotika
Vieta
?
Novietne
?
Tehnika
?
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Sv. Veronikas lakats.
Stratigrāfija
?
Datējums
15.gadsimts ?
Saglabātība
?
Literatūra
Kalnacs J. Wall and ceiling paintings in the churches of Latvia. Discoveries, losses and conservation.// Conservation of mural paintings, edited by Ulf Lindborg, - Stockholm, National Heritage Board, 2001