Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mazā Pils iela 4

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv. Jēkaba baznīca / Krusta kapela
Stils
Manierisms
Vieta
Siena
Novietne
A siena apbus altāra logam
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Uzraksts - 5 rindas latīņu ? val. Lidojošs Enģelis, iespējams, ar tauri./ Mūzikas instrumenti.
Stratigrāfija
4. vai 5. slānis
Datējums
1612.-1614.g. vai 17.gs.v.,3.cet..?(līdz.1675.g.)
Saglabātība
Neliels fragments kritiskā stāvoklī
Literatūra
1. Dirveiks,I.Rīga, M.Pils 4 (Krusta kapela, bij.Licejs). Arhitektoniskā izpēte. - Rīga,Arh.Izp.Grupa,2006, - AIG arhīvs Nr.1165 2.Dirveiks,I. Sv. Krusta kapela un licejs.// Mākslas vēsture un teorija. 2006/6-7 - 102.-1011.lpp.