Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Doma laukums 1

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Doma baznīca.
Stils
Baroks
Vieta
Ērģeļu lukta
Novietne
Apakšējās ērģeļu luktas margas
Tehnika
Eļļas krāsa uz koka. 70x41cm.
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Kristus un samāriešu sieva pie akas.
Stratigrāfija
-
Datējums
1738.gads
Saglabātība
Restaurēts 1982. - 85.g. RVKM rest. darbnīca - R.K.Plaude.
Literatūra