Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Doma laukums 1

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Doma baznīca.
Stils
Baroks
Vieta
Ērģeļu lukta
Novietne
Apakšējās ērģeļu luktas margas
Tehnika
Eļļas krāsas uz koka. 70x41cm.
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Bērnu svētīšana.
Stratigrāfija
-
Datējums
1738.gads
Saglabātība
Restaurēts 1982. - 85.g. RVKM rest. darbnīca - R.K.Plaude.
Literatūra