Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Doma laukums 1

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Doma baznīca.
Stils
Baroks
Vieta
Ērģeļu lukta
Novietne
Augšējā ērģeļu lukta D puse
Tehnika
Eļļas krāsa uz koka. 106x53cm.
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Kristus un draudze.
Stratigrāfija
-
Datējums
1738.gads
Saglabātība
Restaurēts.
Literatūra