Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks. Kords Meijers.
Vieta
Cits, vējtvera konstrukcija
Novietne
Vējtveris uz krustejas A spārnu
Tehnika
Eļļas krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Arhitektūra. Frontonā Trīs austrumu gudrie Betlēmē. Madonna ar bērnu. Uz durvīm arhitektoniskas Ainavas. Marmorizējums. Iluzori pilastri. Iekštelpā Akants. Korintisks kapitelis. Jonisks kapitelis.Augu ornaments. Augļi. Iluzors logs.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1689.g.,K.Meijers ?
Saglabātība
Laba
Literatūra
Grosmane E. Rīgas Doms gadsimtu gaitā un paradigmas maiņas rekonstrukcijā.//Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas. - Rīga, “Neputns”, 2008 – 9.-30.lpp.