Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Doma laukums 1

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Doma baznīca.
Stils
Baroks. Kords Meijers.
Vieta
Siena ap Z portālu interjerā
Novietne
Z portāla iekšējā puse
Tehnika
?
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Portāla sānos esošie sarkandzeltenie pīlāri balstīja lauztu zelmini. Zelminī Madonna ar bērnu, uz abām pusēm gulošas sieviešu figūras ar Mūzikas instrumentiem. Marmorizējums ?.
Stratigrāfija
?
Datējums
1689. -
Saglabātība
Zuduši. Gleznojumi nobalsināti 1786.g. 1895.g.atsegti un aprakstīti.
Literatūra
Neimann W. Der Dom zu St. Marien in Riga.- Baugeschichte und Baugeschreibung.-Riga, 1912