Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Gleznotāju iela 12/14

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena, griesti
Novietne
2. stāvs, telpa T23
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums.Cokols tumši pelēks ar melnu svītru. Siena rozīga. Frīzē zem ieloces gleznota Lapu Vītne. Griesti gaiši pelēcīgi./ Frīze. Augu ornaments.
Stratigrāfija
1. slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Saglabājies nojauktas starpsienas vietā.
Literatūra
Dirveiks I., Bikše Z. Ēka Rīgā Gleznotāju ielā 12/14. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 1. sējums:teksts, rasējumi, fotofiksācija. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0700