Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Doma laukums 1

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Doma baznīca.
Stils
Gotika
Vieta
Griesti velvēti. Velvju ribas.
Novietne
Velvju ribas
Tehnika
?
Sižets
Ģeometrisks ornaments uz velvju ribām, kas ritmiski atkārtots.
Stratigrāfija
?
Datējums
13.-15.gs.?
Saglabātība
Atsegti 1880.,90. gados. Kalpojuši kā paraugs vēlākās rekonstrukcijās.
Literatūra
Lancmane,I.Pēdējos gados republikā atrastie 13.-19.gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības paraugi.//Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstis. 1984.,Nr.3, - 24.-37.lpp.