Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 19

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv.Pētera baznīca
Stils
Baroks
Vieta
Virs altāra
Novietne
Virs altāra retabla
Tehnika
?
Sižets
Gleznojums. Baldahīns. Drapērija. Virves. Pušķi.
Stratigrāfija
?
Datējums
1760. gadi
Saglabātība
Apdare zudusi
Literatūra
Kampe P. Rīgas Sv.Pētera baznīcas būvvēsture//Senatne un Māksla. 1939, Nr.3 - 89.lpp. Vipers B. Latvijas māksla baroka laikmetā.- Rīga, 1937, - 224.lpp.