Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 19

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv.Pētera baznīca
Stils
Manierisms/baroks
Vieta
Griesti velvēti
Novietne
Velves plakne
Tehnika
Līmes - kaļķa krāsa uz apmetuma ?
Sižets
Gleznojums. Ziedi. Lauru Lapu Vītne. Tulpes ?. Pušķi ? Kopijā fiksēts Gadaskaitlis 1656. Akants.
Stratigrāfija
?
Datējums
1656. gads ?
Saglabātība
Apdare zudusi
Literatūra
Kampe P. Rīgas Sv.Pētera baznīcas būvvēsture//Senatne un Māksla. 1939, Nr.3