Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Torņa iela 3/5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st. T22
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma, marmorizējums
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Kolonāde. Iluzora dzega. Iluzori pilastri. Jonisks kapitelis. Astragāls. Zobinājums. Marmorizējums rāmjos. Supraports - Antīks sižets (kaujas rati?)
Stratigrāfija
Sākotnējs uz 1807.g.apmetuma
Datējums
1807.g.
Saglabātība
Fragmentāra. Nolasāma kompozīcija. Restaurēts ?
Literatūra
Lēvalde D.,Taurena R. R.,Torņa iela 3/5. Interjeru arh.māksl. izpēte.Sējums 2 - R.,AIG, 2001, - AIG arhīva nr. 0805