Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 18

Arhitektūra
Profānā apbūve, Mencendorfa nams
Stils
Klasicisms
Vieta
Griesti
Novietne
2. stāvs, t.s. "kapela"
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Perimetrālas joslas griestos. Zobinājums iluzors. Astragāls. Ziedi, Lapu Vītne. Sienas skat. Nr. 398.
Stratigrāfija
Virs 18.gs. 1.puses baroka gleznojumiem.
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Saglabāts fragmentāri pa plafona perimetru. Polijas Vēst. piem. restaurācijas darbnīca, Toruņas nodaļa. 1987.-1991.g.
Literatūra
Audere Ilona. Mencendorfa nams Rīgā. - Rīga, 2002 - 49. lpp.