Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 18

Arhitektūra
Profānā apbūve, Mencendorfa nams
Stils
Rokoko
Vieta
Siena. Supraports.
Novietne
2. stāvs ?
Tehnika
Eļļas tempera uz apmetuma ?
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Putti. Ziedi, Lapu Vītnes. Festoni.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.2. trešdaļa
Saglabātība
Fragmentārs atsegums.
Literatūra
Audere Ilona. Mencendorfa nams Rīgā. - Rīga, 2002