Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 18

Arhitektūra
Profānā apbūve, Mencendorfa nams
Stils
Baroks
Vieta
Siena
Novietne
Telpa blakus 2. stāva zēlei
Tehnika
Eļļas tempera uz apmetuma ?
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Sieviete pie apvalkdūmeņa. Medījums piekārts pie sienas.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs. sākums
Saglabātība
Fragments restaurēts. Polijas Vēst. piem. restaurācijas darbnīca, Toruņas nodaļa. 1987.-1991.g.
Literatūra
Audere Ilona. Mencendorfa nams Rīgā. - Rīga, 2002 - 49. lpp.