Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 18

Arhitektūra
Profānā apbūve, Mencendorfa nams
Stils
Manierisms/baroks
Vieta
Sienas
Novietne
Vairākas 1.,2., 3. stāva telpas
Tehnika
Līmes, kaļķa ? krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Melnbalts kolorīts. 3. stāvā eksponēts fragments - Vāze.
Stratigrāfija
Uz sākotnējās apmetuma kārtas. Seko jauns apmetums ar gleznojumu slāņiem.
Datējums
17.gs. 2. puse
Saglabātība
Konstatēta apdares esamība, bet nav detalizēti pētīta, lai nebojātu virsējo apdari.
Literatūra
Audere Ilona. Mencendorfa nams Rīgā. - Rīga, 2002