Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mazā Pils iela 4

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv. Jēkaba baznīca
Stils
Manierisms
Vieta
Siena
Novietne
Kora aizmugurējā siena
Tehnika
Līmes vai kaļķa krāsa uz apmetuma ?
Sižets
Gleznojums. Pastarā tiesa.
Stratigrāfija
?
Datējums
1613.g.
Saglabātība
Zudis
Literatūra
Malvess R. Sv. jēkaba baznīca Rīgā un tās būvvēsture. I sējums, teksta daļa. - Rīga, 1972.,1976.g. - 44. lpp. - Mašīnraksts VKPAI PDC