Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 3/5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, telpa T2, T3
Tehnika
Līmes krāsa uz jaunas apmetuma kārtas.
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Cokols ar kontūru.Frīze - Reversais trafarets. Rozetes motīvs. Iluzora dzega. Krāsojums ielocē - Gliemežvāks. Griesti - skat.Nr. 387.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare uz 19.gs.2.cet. apmetuma
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Josla zem sekundāras sienas bez uzslāņojuma.
Literatūra
Strupule V., Taurena R.,Cine I. Rīga, Jēkaba iela 3/5, 12. dzīvoklis. 12 dzīvokļa telpu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 2002 AIG arhīva Nr. 0760