Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
T 13
Tehnika
Krāsojums uz apmetumam pienaglota audekla. Eļļas vai kazaīna krāsa.
Sižets
Rāmju sistēma. Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Sienas rāmju iekšpusē apaļu pērlīšu vai kniedīšu rinda - Astragāls. Izmantotas gaismēnas. Kolorīts okera dzeltens, pelēks.
Stratigrāfija
-
Datējums
19.gs.1.puse
Saglabātība
Fragmentāra. 1980. gados pārklāts ar apmetumu, jo rest. koncepcija paredzēja kopijas rekonstrukciju, kas nav realizēta.
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, jaunielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana. Objekta esošā stāvokļa novērtējums. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0717. Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Griesti
Novietne
1. stāvs, T 13
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Dekoratīvs krāsojums. Perimetrālas joslas griestos. Rāmja iekšpusē Astragāls - pērlīšu rinda. Vienlaikus ar sienu krāsojumu uz audekla.
Stratigrāfija
-
Datējums
19.gs. 1.puse
Saglabātība
Fragmentāra. 1980. gados pārklāts ar apmetumu, jo rest. koncepcija paredzēja kopijas rekonstrukciju, kas nav realizēta.
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719

Miesnieku iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
1. stāvs, T 107
Tehnika
Eļļas krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Cokols - bijis koka panelis. Uz sienas "koka līstīšu" Treljāža, ko caurvij rožu zari. Stūrī lapu blīvums palielinās, veidojot it kā maskētu konstruktīvu balstu. / Pergola
Stratigrāfija
3. apmetums, 4. vai 5. slānis
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Fragmentāri laba
Literatūra
Dirveiks I., Strupule V. Ēka Rīgā, Miesnieku 6. Ēkas daļas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 2006, - AIG arhīva Nr. 1040

Miesnieku iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
1. stāvs T107
Tehnika
Eļļas krāsa uz apmetuma
Sižets
Ainavas. Iluzora grota. Cokolā bijis koka panelis. Gleznojums - klints sienas ar arkveida atvērumiem, pa kurim redzami jūras skati. Uz klints gleznoti vīteņaugi, krūmi. S4 - bāka, tvaikonis, debess, putni.
Stratigrāfija
-
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Fragmentāra. Pārklāts ar pernicu.
Literatūra
Dirveiks I., Strupule V. Ēka Rīgā, Miesnieku 6. Ēkas daļas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 2006, - AIG arhīva Nr. 1040

Miesnieku iela 1

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, telpa T6
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Paklāja trafarets. Siena gaiši zila, tumšāki zils ornamnets.
Stratigrāfija
1. krāsojuma slānis
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra
Literatūra
Špaks A.,Beitāns K.,Lēvalde D.,Taurena R., Veinberga K. Rīga, Miesnieku iela 1. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Sēejums 1. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1996 AIG arhīva Nr. 0195