Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, T24
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Dekoratīvs krāsojums, Gleznojums. Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Sienas augšdaļā Vertikāls svītrojums – "matracis" . Telpas stūros vertikāla kompozīcija. Iluzors konsoles galdiņs. Virs tā rāmis, Vāze, kurā augs ar simetriski izkārtotām lapām.
Stratigrāfija
-
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.1980. gados pārklāts ar apmetumu, jo rest. koncepcija paredzēja kopijas rekonstrukciju, kas nav realizēta.
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, jaunielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana. Objekta esošā stāvokļa novērtējums. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0717. Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Ampīrs
Vieta
Grīda
Novietne
2. stāvs, T24
Tehnika
Eļļas krāsa uz dēļiem
Sižets
Iluzors parkets. Bloku parketa attēlojums
Stratigrāfija
6. slānis
Datējums
19.gs. 1. cet.
Saglabātība
Neliels fragments pie kolonnas
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719

Miesnieku iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Siena
Novietne
3. stāvs T319
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols pelēks, siena dzidri zilganzaļa. Virs cokola tumši pelēks ornaments - pamīšus kārtoti Palmetes un Tulpes motīvi. Trafarets. Frīze - Augu ornaments.
Stratigrāfija
6. slānis
Datējums
19. gadsimta padsmitie gadi
Saglabātība
Laba, zem vēlāka dēļu apšuvuma. Bojāta frīze - apmetumā iedziļināts dēlis.
Literatūra
Dirveiks I., Strupule V. Ēka Rīgā, Miesnieku 6. Ēkas daļas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 2006, - AIG arhīva Nr. 1040

Miesnieku iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
Kāpņu telpa
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Gaiši dzeltena siena, melns Uzšļakstījums. Cokola daļā uz sienas fona vilkta horizontāla sarkanbrūna svītra. Frīze - ornaments - Palmetes. Liras.
Stratigrāfija
2. slānis
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
fragmentāra
Literatūra
Dirveiks I., Strupule V. Ēka Rīgā, Miesnieku 6. Ēkas daļas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 2006, - AIG arhīva Nr. 1040

Laipu iela 5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, 3. dzīvoklis
Tehnika
Tempera (?) uz apmetuma
Sižets
Kolonāde. Starp kolonnām - Ainavas. Arhitektūra antīkā. Drupas. Figurāls -mazas figūriņas. Kolonnu kāti dalīti rustos, kuros attēloti putni un cilvēku figūriņas.Saišķu kapitelis kolonnām.
Stratigrāfija
Virs 18.gs.beigu, 19.gs. sākuma gleznojuma
Datējums
19.gs. 1.cet.
Saglabātība
Atsegts fragmentāri 1983. gadā dzīvokļa remonta laikā. Pilna kompozīcija nav noskaidrota. Nav eksponēts.
Literatūra
1. VKPAI Pieminekļu dokumentācijas centrā 1983. gada 3. februāra zinātniski metodiskās padomes atzinums. Parakstījuši I.Lancmanis, D.Čoldere 2. VKPAI Pieminekļu dokumentācijas centrā - mākslas priekšmeta uzskaites lapa. Teksts, plāna skice. sastādījusi D.Čoldere.