Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Horizontālais trīsdalījums. Sienas plaknē - Lenta, tajā iekārts Medaljons, Rozes - Ziedi, Akants - Lapu Vītnes. Iluzors konsoles galdiņš, uz tā Vāzes. Uzšļakstījums fonā .Rozetes frīzē. Cokolā - Festoni.
Stratigrāfija
6. slānis
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Daļēji uz 3 sienām. Šobrīd, visticamāk, zudis.
Literatūra
1.Strupule, V.,Cine, I.Interjeru AMIzpēte. AIG. 1996 AIG arhīva nr. 1758, 1759 2. Strupule V. Klasicisms Rīgas gleznotajos interjeros//Žurn. Studija,-Nr.6, 1999 3. V.Strupule. VĒSTURE ŠĶĒRSGRIEZUMĀ. ĒKA VECRĪGĀ, AUDĒJU IELĀ 10. BŪVVĒSTURE. 14.-18. gadsimts.//žurn.Mākslas vēsture un teorija, 2008, 10 4. StrupuleV. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arh. un māksla Rīgā. Idejas un objekti. Rīga "Neputns" 2004 41.-57.lpp.

Smilšu iela 5, Haberlands

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, T2, T3
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Rāmju sistēma.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1787.g.
Saglabātība
Nomazgāts. saglabājušās rāmju kontūras, supraportu ~ robežas
Literatūra
Veinberga,K., Strupule, V.Rīga, Smilšu ila 5, Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 2.stāvs. -R., AIG, 1998, -AIG arhīva nr. 0827

Kaļķu iela 11

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.
Tehnika
Eļļas krāsas, dzelteni tonēta grunts
Sižets
Gleznojums. Ainavas. Rāmju sistēma. Marmorizējums paneļos. Jūras ainava. Flitas tipa Buru kuģis ar Īslandes karogu. Grizajs - marmora Vāze. Vīteņaugiem apaugusi triumfa arka - Drupas. Buru laiva ar sīku figūru pārīti tajā.
Stratigrāfija
1. slānis uz apmetuma
Datējums
1785.-1802.g.
Saglabātība
Uz 2 sienām, apmierinoša. Pašreiz nav eksponēts, segts ar riģipsi.
Literatūra
1. Lēvalde D., Bikše Z. Rīga, Kaļķu 11. Arh.māksl.inventarizāc.un interjeru izpēte. Rīga,AIG,1997, - AIG arhīvs Nr. 0839 2. Interieur malerien in den Bürgerhausern Rigas, 16.-18.Jahrhundert.// Denkmalpflege in Lübeck 4. Geschichte in Schichten. Internationales Symposium 2000 in Lübeck. - Lübeck, 2002 S.171.179. 3. Klasicisms Rīgas gleznotajos interjeros// Studija, - Nr.6,1999

Kaļķu iela 11

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas cokola daļa
Novietne
2.st.
Tehnika
Eļļas krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Cokolā lentveida Rusti ar gaismēnām. Virs cokola iluzors plastiskais dekors - Rāmju sistēma. To rotā Augu ornaments.
Stratigrāfija
1.slānis uz apmetuma
Datējums
1785.-1802.g.
Saglabātība
Neliels fragments
Literatūra
Lēvalde D., Bikše Z. Rīga, Kaļķu 11. Arh.māksl.inventarizāc.un interjeru izpēte. Rīga,AIG,1997, - AIG arhīvs Nr.0839

Vaļņu iela 25

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas, griesti
Novietne
Jumta stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Horizontālais trīsdalījums. Ornamenta josla virs cokola. Uzšļakstījums cokolā. Frīze - Augu ornaments, Astragāls. Perimetrālas joslas griestos - Vīnogulāji.
Stratigrāfija
1. slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Zudis, ēka uzbūvēta no jauna.
Literatūra
Taurena R., Strupule V., Zviedrāns J. Rīga, Vaļņu iela 25. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte., Rīga, AIG, 2001, - AIG arhīvs Nr.0833