Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Skārņu iela 19

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv.Pētera baznīca
Stils
Klasicisms. Kristians Hīnerts.
Vieta
Aiz kanceles.
Novietne
Aiz K.Hāberlanda būvētās kanceles.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Baldahīns. Drapērija zilos toņos. Autors Kristians Hīnerts.
Stratigrāfija
?
Datējums
1794.gads
Saglabātība
Apdare zudusi
Literatūra
Kampe P. Rīgas Sv.Pētera baznīcas būvvēsture//Senatne un Māksla. 1939, Nr.3 / Campe P. Lexikon ..., - Stockholm, Bd.1,- Stockholm, 1951.- Nr. 2072