Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Skārņu iela 19, Sv.Pētera baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks. Kords Meijers ?
Vieta
Cits, ērģeļu luktas
Novietne
ērģeļu luktu pildiņi
Tehnika
eļļa uz koka
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Golgāta
Stratigrāfija
sākotnēja
Datējums
17.gs.b.?, 18.gs.s.(1734.-ērģeles)
Saglabātība
zudusi
Literatūra
VKPAI PDC 1930. gadu pase, autors V.Penģerots

Skārņu iela 24

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv.Jāņa baznīca
Stils
Baroks. Kords Meijers ?
Vieta
Triumfa arkas sānu plakne.
Novietne
Kora triumfa arka
Tehnika
?
Sižets
Gleznojums. Augu ornaments. Lapu Vītnes. Akants? Melns.
Stratigrāfija
?
Datējums
1680. gadi ?
Saglabātība
Zudis.
Literatūra
A.Reinberga atskaites ziņojuma atstāsts publicēts 1889. gada sēžu protokolos (Sitz.ber.). Izkopējums vācu valodā VKPAI PDC, arh. Nr. 12367 III (l)

Svaru iela 11

Arhitektūra
Profānā apbūve, t.s. Jakša veikals
Stils
Baroks. Kords Meijers ?
Vieta
Griesti tapotu siju
Novietne
1. stāvs, halle ?
Tehnika
Tempera uz koka?
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Sābas ķēniņienes pieņemšana ķēniņa Zālamana pilī.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
17.gs. 4. cet.
Saglabātība
Zudis līdz ar ēku II pasaules kara laikā.
Literatūra
1)Rigascher almanach fűr das Jahr 1903. 2)Vipers B. Latvijas māksla baroka laikmetā. R.,1937 240.lpp. 3) Kampe,P.Rīgas dzīvojamo ēku iekštelpu architektoniskais veidojums. 1. Baroka laikmets.//Latvijas architektūra. - 1939., Nr.3, - 77.-88.lpp.