Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks. Kords Meijers.
Vieta
Cits, vējtvera konstrukcija
Novietne
Vējtveris uz krustejas A spārnu
Tehnika
Eļļas krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Arhitektūra. Frontonā Trīs austrumu gudrie Betlēmē. Madonna ar bērnu. Uz durvīm arhitektoniskas Ainavas. Marmorizējums. Iluzori pilastri. Iekštelpā Akants. Korintisks kapitelis. Jonisks kapitelis.Augu ornaments. Augļi. Iluzors logs.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1689.g.,K.Meijers ?
Saglabātība
Laba
Literatūra
Grosmane E. Rīgas Doms gadsimtu gaitā un paradigmas maiņas rekonstrukcijā.//Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas. - Rīga, “Neputns”, 2008 – 9.-30.lpp.

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks. Kords Meijers.
Vieta
Cits, Z portāla durvju vērtnes
Novietne
Z portāls
Tehnika
Eļļas krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Arhitektūra. Korintisks kapitelis. Enģelis (2). Akants. Iluzoras profiljoslas. Iluzora dzega.
Stratigrāfija
Sākotnēja, iespējams
Datējums
1689.g.
Saglabātība
Vērtnes zudušas
Literatūra
Grosmane E. Rīgas Doms gadsimtu gaitā un paradigmas maiņas rekonstrukcijā.//Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas. - Rīga, “Neputns”, 2008 – 9.-30.lpp.

Skārņu iela 24

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv.Jāņa baznīca
Stils
Baroks. Kords Meijers.
Vieta
Ērģeļu lukta
Novietne
Ērģeļu luktas pildiņi
Tehnika
Eļļas krāsas uz audekla
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Kristus ciešanu cikls - Svētais vakarēdiens.
Stratigrāfija
-
Datējums
1691.- 1696 (1703)
Saglabātība
Restaurēta 1998. gadā. 1816.,17.g. luktas pārbūvē apgriezts, pielāgojot jaunai pildiņa formai ar lokveida augšu.
Literatūra
Sparitis O. Der Maler Cordt Meyer in der Rigaer Sakralkunst des Barock.//Barock im Baltikum und andere studien des ostseeraums. - Homburger Gespräche. Heft 17,-kiel, 2002, - S.53.-62.

Skārņu iela 24

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv.Jāņa baznīca
Stils
Baroks. Kords Meijers.
Vieta
Ērģeļu lukta
Novietne
Ērģeļu luktas pildiņi
Tehnika
Eļļas krāsas uz audekla
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Ģetzemanes dārzā.
Stratigrāfija
-
Datējums
1691.- 1696 (1703)
Saglabātība
Restaurēta 1998. gadā. 1816.,17.g. luktas pārbūvē apgriezts, pielāgojot jaunai pildiņa formai ar lokveida augšu.
Literatūra
Sparitis O. Der Maler Cordt Meyer in der Rigaer Sakralkunst des Barock.//Barock im Baltikum und andere studien des ostseeraums. - Homburger Gespräche. Heft 17,-kiel, 2002, - S.53.-62.

Skārņu iela 24

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv.Jāņa baznīca
Stils
Baroks. Kords Meijers.
Vieta
Ērģeļu lukta
Novietne
Ērģeļu luktas pildiņi
Tehnika
Eļļas krāsas uz audekla
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Kristus priestera Annas priekšā.
Stratigrāfija
-
Datējums
1691.- 1696 (1703)
Saglabātība
Restaurēta 1998. gadā. 1816.,17.g. luktas pārbūvē apgriezts, pielāgojot jaunai pildiņa formai ar lokveida augšu.
Literatūra
Sparitis O. Der Maler Cordt Meyer in der Rigaer Sakralkunst des Barock.//Barock im Baltikum und andere studien des ostseeraums. - Homburger Gespräche. Heft 17,-kiel, 2002, - S.53.-62.