Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Doma laukums 1, Doma baznīca, Mazā Skolas iela

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Renesanse
Vieta
Siena
Novietne
Doma bazn.Dienv.spārna A korpusa daļa
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums ? Zīmējums sižetisks. Eka ar 2 zelmiņiem, kārniņu jumtu, kūpošu skursteni (degoša?). Figurāls - jātnieks, koks (sprādziens?)/ Ainavas. Arhitektūra.
Stratigrāfija
?
Datējums
16.gs.2.puse
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Heinrihsone, I. Doma klosteris ar jātnieku bez galvas.//Latvijas arhitektūra, Nr.4 (60), 2005

Pils laukums 3

Arhitektūra
Sabiedriska ēka. Rīgas pils
Stils
Renesanse
Vieta
Siena
Novietne
Priekšpils telpa T110, "Sekretāres kabinets".
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Augu, augļu motīvi. Kompozīcija nav noskaidrota./ Augu ornaments.
Stratigrāfija
?
Datējums
16.gs.4. ceturksnis
Saglabātība
Ļoti fragmentāra
Literatūra
I.Dirveiks. Rīgas pils priekšpils plānojuma un interjeru arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Rezultātu apkopojums. 1. daļa. 1995. gada fotofiksācija. - Rīga, AIG, 2000 AIG arhīva Nr. 0149

Laipu iela 8, bij.Franciskāņu klosteris

Arhitektūra
Profānā apbūve bij. klostera telpās.
Stils
Renesanse
Vieta
Sienas augšdaļa.
Novietne
2. stāvs siena S1
Tehnika
Kaļķa krāsa uz rupjgraudaina apmetuma
Sižets
Atsevišķi melnas krāsas triepieni uz balta fona. To izvietojums ļauj domāt par periodiskos puslokos (festoni ?) iekārtu vītni vai citu dekoratīvu elementu./ Festoni
Stratigrāfija
Sākotnēji uz 16.gs.2.cet., vidus apmetuma.
Datējums
16.gs. vidus.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra, nav nosakāms gleznojuma raksturs un kompozīcija.
Literatūra
Dirveiks I., Strupule V.,Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Laipu iela 8, bij Franciskāņu klosteris. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1999 - AIG arhīva Nr. 0554

Laipu iela 8, bij.Franciskāņu klosteris

Arhitektūra
Profānā apbūve bij. klostera telpās.
Stils
Renesanse
Vieta
Siena
Novietne
2.stāvs, Siena S2.
Tehnika
Krīta krāsa uz cieta javas pārzieduma.
Sižets
Pelēkbalts fons. Ar sarkanbrūnu krāsu veidots tīklveida raksts ("acis" 7 -8cm). 136 cm no pašr. grīdas līmeņa horizontāla līnija, uz kuras brīvi vilktas pusloka cilpiņas. Ap gaismas nišām "aizkariņš" it kā atbīdīts./ Tīkla drapērija
Stratigrāfija
2.apdares slānis.
Datējums
16.gs. vidus.
Saglabātība
Fragmentāra. Fiksēta apdares kompozīcija.
Literatūra
Dirveiks I., Strupule V.,Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Laipu iela 8, bij Franciskāņu klosteris. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1999 - AIG arhīva Nr. 0554

Skārņu iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Renesanse
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs
Tehnika
Kaļķa vai līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Sievietes galva ar augstu, krokotu apkakli, matu tīkliņu, kuplām piedurknēm.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare ?
Datējums
16.gs. 3. cet.
Saglabātība
Restaurēts fragments. Uz pārējās sienas 17. gs. kompozīcija.
Literatūra
1)Lancmane,I. Pēdējā laikā republikā atsegtie XIII - XIX gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības piemēri// ZA Vēstis.- Rīga: 1984 – 24.-37.lpp. 2) StrupuleV. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arh. un māksla Rīgā. Idejas un objekti. Rīga "Neputns" 2004 41.-57.lpp.