Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Laipu iela 8, bij.Franciskāņu klosteris

Arhitektūra
Profānā apbūve bij. klostera telpās.
Stils
Renesanse (nosacīti)
Vieta
Siena
Novietne
2. stāva siena S2
Tehnika
Krīta krāsa uz apmetuma
Sižets
Melna krīta krāsa uz balsinājuma. Gadaskaitlis "ANNO 1605". 170cm no zemes - aptuvenā cilvēka acu augstumā. Izpildījums brīvs. "A" un "N" apvienoti vienā zīmē. Burts "O", tāpat kā cipars "0" ar smailu augšējo daļu./ Gadaskaitlis
Stratigrāfija
6. apdares slānis.
Datējums
1605.g.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Dirveiks I., Strupule V.,Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Laipu iela 8, bij Franciskāņu klosteris. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1999 - AIG arhīva Nr. 0554