Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Mārstaļu iela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
baroks/rokoko
Vieta
Sienas
Novietne
A korpuss kāpņu telpa K1
Tehnika
Kaļķa vai līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Krāsoti cokoli, monohroma siena/ Cokols. Monohroms.
Stratigrāfija
1. - 6. slānis uz 18.gs. s. apmetuma
Datējums
18.gs.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Dirveiks I., Taurena R., Gailītis P., Jekševica I., Poriete I. Ēka Rīgā, Mārstaļu ielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 2. sējums Teksts, rasējumi; 3. sējums Fotoattēli.- Rīga, AIG, 2008. gada 16. decembris AIG arhīva Nr. 1801, 1802

Palasta iela 9

Arhitektūra
Profānā apbūve, "Pētera I palasts"
Stils
baroks/rokoko
Vieta
Sienas
Novietne
1.stāvs T107 un 2. stāvs T205, 206
Tehnika
Balsinājums - kaļķu piens
Sižets
Tumšs Cokols, balsināta siena. Monohroms
Stratigrāfija
4 - 9 balsinājuma slāņi
Datējums
1712. - 18.gs. vidus
Saglabātība
Ļoti fragmentāra
Literatūra
Lapiņš A., Veinberga K. Dzīvojamā ēka Rīgā, Palasta ielā 9. Pētera I Palasts. Ēkas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.- Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0861

Mucenieku iela 3

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
baroks/rokoko
Vieta
Sienas
Novietne
2.,3.stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz kaļķu javas apmetuma.
Sižets
Gaišs sienas krāsojums, tumši 31 - 35cm augsti cokoli ar ~1cm platām atdalošajām līnijām./ Cokols ar kontūru. Monohroms.
Stratigrāfija
Vairāki slāņi
Datējums
18.gs.2.,3.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Špaks A., Beitāns K. Rīga, Mucenieku iela 3. Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana. - Rīga, AIG, 1995 AIG arhīva Nr. 0866.

Jauniela 15

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
baroks/rokoko
Vieta
Sienas
Novietne
Ēku "A" un "B" dzīvojamās istabas, kāpņu telpas
Tehnika
Kaļķa krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols melns vai tumši pelēks (25-40cm). Sienas balsinātas.
Stratigrāfija
3-4 vecākie slāņi
Datējums
18.gs.2.,3.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Dirveiks I., Lēvalde D., Ūdre D., Zviedrāns J. Ēka Rīgā, Jaunielā 15. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0712