Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Maskavas iela 41

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms - Ampīrs
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, T 12
Tehnika
Līmes krāsa uz koka konstrukcijas
Sižets
Cokols ar kontūru. Tumšs cokols ar melnu kontūrlīniju. Sienas plakne gaiša ar konstrastējošu uzšļakstījumu. / Uzšļakstījums.
Stratigrāfija
Sākotnēja
Datējums
19. gs. 1. cet.
Saglabātība
Ēka nojaukta
Literatūra
Bērzupe I. Dzīvojamā ēka Rīgā, Maskavas ielā 41. Pirmsprojekta izpēte. Sējums I. Teksts, rasējumi. Sējums II. Fotofiksācija. - Rīga, LPSR KM restaurēšanas projektēšanas kantoris, 1986 AIG arhīva Nr. 2126

Zirgu iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms - Ampīrs
Vieta
Logailas niša
Novietne
2. stāvs, telpa 201
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Fragments. Gaiši rozā siena, tumši rozā cokols (57 cm), balta atdalošā josla (1 cm)./ Cokols ar kontūru
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Saglabājies neliels fragments
Literatūra
Veinberga K., Zviedrāns J., Rozentāle A. Rīga, Zirgu iela 4, Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.-Rīga, AIG, 2000 AIG arhīva Nr. 0289

Krāmu iela 3

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms - Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāva telpās
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums./Krāsojums ielocē.
Stratigrāfija
?
Datējums
Gaišs sienu krāsojums ar tumšiem 0,3 - 0,5 m augstiem cokoliem. Krāsu pārpalikumi ieloces daļā.
Saglabātība
Fragmentāri fiksēta vairākās telpās. Frīzes ornaments nav saglabājies.
Literatūra
Jēkabsone I., Lēvalde D., Mihailova M., Jēkabsons Ģ. Rīga, Krāmu iela 3. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 1994 AIG arhīva Nr. 0201

Grēcinieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms - Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, telpa T3
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Virs koka cokola paneļiem melni sarkans rāmis. Frīzes joslas brīvrokas gleznojums uz melna fona - pamīšus kārtoti divu veidu augu ornamenti/ Horizontālā trīsdalījuma un rāmju sistēmas apvienojums. Melnā frīze. Augu ornaments. Gleznojums. Rāmju sistēma.
Stratigrāfija
3. apdares slānis uz 1795.gada apmetums
Datējums
1810. gadi
Saglabātība
Fragmentāra uz apmetuma joslas. Citur krāsota uz 18.gs. b. auduma tapetēm, kas zudušas.
Literatūra
Lēvalde D., Taurena R., Veinberga K. Dzīvojamā ēka Rīgā, Grēcinieku ielā 4. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. -Rīga, AIG, 1995 AIG arhīva Nr. 0694

Grēcinieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms - Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, telpa T3-4, T3-5, T3-6
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
1. slānī tumši pelēks cokols ar melnbaltiem uzšļakstījumiem, dzeltena atdalošā kontūra, pelēki rozā siena. 2.,3. slānī analoga kompozīcija, citi toņi. / Cokols ar kontūru. Uzšļakstījums.
Stratigrāfija
1.,2.,3.slānis uz 1795. gada apmetuma.
Datējums
18.gs.beigas, 19.gs. 1. ceturksnis
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Lēvalde D., Veinberga K., Beitāns K. Ēka Rīgā, Grēcinieku ielā 4. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Sējums 3. Ēkas 3.,4.,5. stāvs. - Rīga, AIG, 1997 - AIG arhīva Nr. 0695