Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Smilšu iela 16

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks ?
Vieta
Būvgružu kaudze
Novietne
Savrupatradums
Tehnika
Krāsots audekls
Sižets
Audums uz koka. Apgleznots audums. Pildrežģa starpsienas koka fragments ar krāsota auduma atliekām.
Stratigrāfija
-
Datējums
18. gs.
Saglabātība
Slikta
Literatūra
Dirveiks I. Rīga, Smilšu iela 16. 2. stāvs. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. I sējums. Teksts, fotofiksācija, rasējumi. -Rīga, 1994, - atrodas AIG arhīvā