Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks vēlais
Vieta
Cits. Gleznojums ietvēris ērģeļu prospektu un bijis atklāts līdz 1776.g. Konciusa ērģeļu pārbūvei.
Novietne
ērģeļu prospekta iekšpusē
Tehnika
Līmes krāsa uz koka?
Sižets
Gleznojums. Oranži brūns Akants. Stilizēti Ziedi. Lentas ornaments uz zilpelēka fona. Rozete.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
18.gs.1.puse
Saglabātība
Fragments bez uzslāņojumiem
Literatūra
Lancmane, I. Pēdējos gados republikā atrastie 13.-19.gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības paraugi//LPST ZA vēstis. 1984.g.,nr.3, - 24.-37.lpp.

Miesnieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks vēlais
Vieta
Siena
Novietne
1.stāvs. Kāpņu telpas ieejas vestibils
Tehnika
Krīta, līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Siena gaiši violetīga. Cokols (73cm) dzeltens ar tumši brūnu 1 cm platu kontūrlīniju./ Cokols ar kontūru. Monohroms.
Stratigrāfija
4. krāsojuma slānis
Datējums
18.gs. vidus
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Špaks A., Beitāns K., Lēvalde D., Taurena R., Veinberga K. Rīga, Miesnieku iela 1. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga, AIG, 1996 AIG arhīva Nr. 0195

Mārstaļu iela 12

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks vēlais
Vieta
Griesti siju-dēļu.
Novietne
2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Akants. Lentas ornaments. Marmorizējums.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare uz pārseguma.
Datējums
18.gs.2.cet.
Saglabātība
Restaurēti. Polijas restaurātori.
Literatūra