Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Skārņu iela 22

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko - klasicisms
Vieta
Sienas cokola daļa
Novietne
 
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols kontrastējošs, monohroma sienas plakne. Monohroms.
Stratigrāfija
4 -6 slāņi uz 1770.g. apmetuma
Datējums
1770 - 19.gs.sāk.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Lēvalde, D. Rīga, Skārņu 22. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, Arh.izp.gr., 1999 - AIG arh.Nr.0792

Kaļķu iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko - klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs paglma piebūve T23
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Ainavas. Cokola daļā (52-60cm)zaļa zāle uz pelēka fona. Augstāk zilganas Debesis. Visā sienas laukumā 315cm augstumā.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.1.puse?
Saglabātība
Slikta. Pilna kompozīcija nav konstatēta
Literatūra
Dirveiks I.,Lēvalde D.,Lūsēns M. Ēka Rīgā, Kaļķu ielā 10. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 1. sēj. - Rīga, AIG, 1998, -AIG arh.nr.0762

Mazā Pils iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko - klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, T2, T3/T5, T6, T4
Tehnika
Līmes krāsa uz kaļķa apmetuma
Sižets
Cokols tumši pelēks vai melns 30 - 34cm. Gaiša sienas augšdaļa (balts vai pelēcīgs ar niansēm līdz violetīgam tonim). Monohroms.
Stratigrāfija
Vairākos slāņos
Datējums
18.gs. 2.puse
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Markova L., Lēvalde D. Rīga, M.Pils iela 6, 2. stāvs. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.-Rīga, AIG, 2002 AIG arhīva nr. 0856

Grēcinieku iela 18

Arhitektūra
Profānā apbūve, Mencendorfa nams
Stils
Rokoko - klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
1. stāvs
Tehnika
Eļļas tempera uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Kolonāde. Iluzora balustrāde. Ainavas. Arhitektūra. Iluzora dzega. Frīze - Augu ornaments. Kolonām Korintisks kapitelis. Upe, Laivas.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs. vidus, 3. cet.
Saglabātība
Saglabātie fragmenti restaurēti, kompozīcija rekonstruēta. Polijas Vēst. piem. restaurācijas darbnīca, Toruņas nodaļa. 1987.-1991.g.
Literatūra
Audere Ilona. Mencendorfa nams Rīgā. - Rīga, 2002, - 36.-39.lpp.

Mārstaļu iela 10

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Reformātu baznīca.
Stils
Rokoko - klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
Draudzes zāle
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma?
Sižets
Marmorizējums. Iluzoras kanelūras uz pilastriem.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.3.cet.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts izpētes laikā.
Literatūra
Stasjak M. Reformātu baznīca Rīgā, Mārstaļu ielā 10. Polihromijas izpēte. - Ļubļina, 1983 LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 110.