Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Stili

Zirgu iela 28

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Gotika
Vieta
Siena
Novietne
Telpa aiz dīles
Tehnika
Līmes kaļķa krāsa
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Golgātas aina no Kristus ciešanu cikla ikonoloģiski tradicionālā izpildījumā.Galvaskauss krusta pakājē, bet abpus krustam divas figūras (Jaunava Marija un evanģēlists Jānis)
Stratigrāfija
?
Datējums
15.gs.
Saglabātība
Zudusi kompozīcijas augšējā daļa.
Literatūra
Zviedrāns J. AMInventarizācija.

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Gotika
Vieta
Siena virs Z portāla
Novietne
Virs Z portāla. Sākotnēji, domājams, interjers.
Tehnika
Freska
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Marijas kronēšana
Stratigrāfija
?
Datējums
14.gs. sākums
Saglabātība
Restaurēta 2009.g. Čehu rest. Gavenda
Literatūra
Grosmane E. Rīgas Doms gadsimtu gaitā un paradigmas maiņas rekonstrukcijā.//Sakrālā arh. un māksla: Mantojums un interpretācijas. - Rīga, “Neputns”, 2008 – 9.-30.lpp. Grosmane E. Atdzimušais Rīgas Doma ziemeļu priekšhalles viduslaiku gleznojums.//Mākslas vēsture un teorija, - 2012/15, 5.-14.lpp.

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Gotika
Vieta
Siena virs Z portāla
Novietne
Pa kreisi no Z portāla, sākotnēji, iesp., interjerā
Tehnika
Freska
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Kristus ciltskoks.
Stratigrāfija
??
Datējums
14. gs. sākums
Saglabātība
Prakstiski zudis
Literatūra
Grosmane E. Rīgas Doms gadsimtu gaitā un paradigmas maiņas rekonstrukcijā.//Sakrālā arh. un māksla: Mantojums un interpretācijas. - Rīga, “Neputns”, 2008 – 9.-30.lpp.

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Gotika
Vieta
Siena virs Z portāla
Novietne
Pa labi no Z portāla
Tehnika
Freska
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Pasludināšana.
Stratigrāfija
?
Datējums
14. gs. sākums
Saglabātība
Praktiski zudis
Literatūra
Grosmane E. Rīgas Doms gadsimtu gaitā un paradigmas maiņas rekonstrukcijā.//Sakrālā arh. un māksla: Mantojums un interpretācijas. - Rīga, “Neputns”, 2008 – 9.-30.lpp.

Klostera iela 2. Sv. Marijas Magdalēnas baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Gotika
Vieta
Siena
Novietne
Centrālā joma rietumu gala siena 2. stāva līmenī
Tehnika
Kaļķa-līmes krāsa uz javas pārzieduma
Sižets
Gleznojums. Zondāžā atsegta liela mēroga šķietami rotējoša Rozete ar 4 sarkaniem un 4 rūtotiem "dzirnavu spārniem".
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1417-1431
Saglabātība
Apmierinoša
Literatūra
Dirveiks I., Strupule V. Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca. Interjeru arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, - Rīga, Arihitektoniskās Izpētes Grupa, 2006