Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Palasta iela 9

Arhitektūra
Profānā apbūve, "Pētera I palasts"
Stils
baroks/rokoko
Vieta
Sienas
Novietne
1.stāvs T107 un 2. stāvs T205, 206
Tehnika
Balsinājums - kaļķu piens
Sižets
Tumšs Cokols, balsināta siena. Monohroms
Stratigrāfija
4 - 9 balsinājuma slāņi
Datējums
1712. - 18.gs. vidus
Saglabātība
Ļoti fragmentāra
Literatūra
Lapiņš A., Veinberga K. Dzīvojamā ēka Rīgā, Palasta ielā 9. Pētera I Palasts. Ēkas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.- Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0861