Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Daugavgrīvas iela 37

Arhitektūra
Profānā apbūve. Drēzdena muižiņa
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, telpas 207, 208, 214, 215
Tehnika
Līmes krāsa uz gaiša, blīva apmetuma (uz niedru klāja)
Sižets
Spilgti dzeltens cokols ar sarkanu noslēdzošu kontūru, balta sienas plakne. Analogs krāsojums visās telpās./ Cokols ar kontūru. Monohroms.
Stratigrāfija
Sākotnēja
Datējums
18.gs. beigas
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Strupule V., Lūse L., Sauja R., Zviedrāns J., Jekševica I., Bikše Z. Rīga, Daugavgrīvas iela 37. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija.- Rīga, AIG, 2009.g.2. maijs AIG arhīva Nr. 1866