Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
Telpa T13
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Ainavas Gleznojums. Rāmju sistēma. Cokols ar iluzoriem pildiņiem, Cokols ar iluzoru profiljoslu. Jūras ainava, Buru laiva. Citur neliels fragments ar koka lapotni.
Stratigrāfija
-
Datējums
1785 - 1804
Saglabātība
Neliels fragments
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, jaunielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana. Objekta esošā stāvokļa novērtējums. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0717. Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
T 13
Tehnika
Krāsojums uz apmetumam pienaglota audekla. Eļļas vai kazaīna krāsa.
Sižets
Rāmju sistēma. Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Sienas rāmju iekšpusē apaļu pērlīšu vai kniedīšu rinda - Astragāls. Izmantotas gaismēnas. Kolorīts okera dzeltens, pelēks.
Stratigrāfija
-
Datējums
19.gs.1.puse
Saglabātība
Fragmentāra. 1980. gados pārklāts ar apmetumu, jo rest. koncepcija paredzēja kopijas rekonstrukciju, kas nav realizēta.
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, jaunielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana. Objekta esošā stāvokļa novērtējums. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0717. Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
T 12
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Gleznojums. Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Sienas augšdaļas rāmi "apvij" Lapu Vītne. Niša.
Stratigrāfija
-
Datējums
1785 - 1804
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719 Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana. Objekta esošā stāvokļa novērtējums. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0717

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Klasicisms
Vieta
Griesti
Novietne
1. stāvs, T 16
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Lapu Vītne.
Stratigrāfija
-
Datējums
1785 - 1804
Saglabātība
Neliels fragments
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Griesti
Novietne
1. stāvs, T 13
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Dekoratīvs krāsojums. Perimetrālas joslas griestos. Rāmja iekšpusē Astragāls - pērlīšu rinda. Vienlaikus ar sienu krāsojumu uz audekla.
Stratigrāfija
-
Datējums
19.gs. 1.puse
Saglabātība
Fragmentāra. 1980. gados pārklāts ar apmetumu, jo rest. koncepcija paredzēja kopijas rekonstrukciju, kas nav realizēta.
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719