Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
1. korpuss, sākotnēja kāpņu telpa.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols ar kontūru.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1786.g.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
1.korpuss, sākotnējā kāpņu telpa
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Marmorizējums. Gaišzilas līkloču līnijas uz dzeltenīga fona. Cokols tumšpelāks (32cm).
Stratigrāfija
2. slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs.beigas, līdz 1799.g.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, telpa 301/302
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Rāmji sienas plaknē. Rozā un dzeltenas krāsas salikums.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1786.g.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas, niša
Novietne
3. stāvs, telpa 307
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Cokols ar iluzoru profiljoslu, ar iluzoriem paneļiem. Marmorizējums cokola pildiņā. 1. Uzraksts ar mūrniekmeistara parakstu. Gadaskaitlis 1799
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1786.g.
Saglabātība
Saglabājies fragments nišā zem 1799.g. aizmūrējuma.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, telpa 314
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Cokols ar iluzoru profiljoslu, ar iluzoriem pildiņiem. Horizontālā trīsdalījuma un rāmju sistēmas apvienojums. Frīze - Gleznojums zilganzaļos, okera toņos. Rāmis gaišzils, iekšējā plakne rozā.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1786.g.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts izpētes laikā.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734