Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Kalēju iela 9/11

Arhitektūra
Profānā apbūve. Sv.Gara Konventa sēta.
Stils
Ampīrs
Vieta
Siena
Novietne
11. korpuss, 2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Frīze. Trafarets piegleznots. Akants. Liras.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts
Literatūra
Hoinacki O. Rīga, Kalēju iela 9/11. Korpuss 11. Polihromijas izpēte. - Kielce, 1990 Atrodas LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 182

Kalēju iela 9/11

Arhitektūra
Profānā apbūve. Sv.Gara Konventa sēta.
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
1. korpuss
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Paklāja trafarets. Imitē tapešu rakstu. Augu ornaments. Kompakti motīvi sienas plaknē.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.3.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Hoinacki O. Rīga, Kalēju iela 9/11. Korpuss 1. Polihromijas izpēte. - Kielce, 1990 Atrodas LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 182

Kalēju iela 9/11

Arhitektūra
Profānā apbūve. Sv.Gara Konventa sēta.
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
1. korpuss, 2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Frīzes joslā akanta vītne trafareta tehnikā ./ Akants.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts
Literatūra
Hoinacki O. Rīga, Kalēju iela 9/11. Korpuss 1. Polihromijas izpēte. - Kielce, 1990 Atrodas LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 182

Kalēju iela 9/11

Arhitektūra
Profānā apbūve. Sv.Gara Konventa sēta.
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
11. korpuss, 2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Cokols ar iluzoru profiljoslu. Frīze - Rozetes 2 veidu pamīšus kārtotas.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.1.trešdaļa
Saglabātība
Fragmentāri atsegts
Literatūra
Hoinacki O. Rīga, Kalēju iela 9/11. Korpuss 1. Polihromijas izpēte. - Kielce, 1990 Atrodas LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 186

Kalēju iela 9/11

Arhitektūra
Profānā apbūve. Sv.Gara Konventa sēta.
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
11.korpuss
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Frīze - Augu ornaments stilizēts. Analogs 3. korpusā (skat.Nr.543).
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts
Literatūra
Hoinacki O. Rīga, Kalēju iela 9/11. Korpuss 1. Polihromijas izpēte. - Kielce, 1990 Atrodas LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 186