Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Svaru iela 11

Arhitektūra
Profānā apbūve, t.s. Jakša veikals
Stils
Baroks. Kords Meijers ?
Vieta
Griesti tapotu siju
Novietne
1. stāvs, halle ?
Tehnika
Tempera uz koka?
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Sābas ķēniņienes pieņemšana ķēniņa Zālamana pilī.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
17.gs. 4. cet.
Saglabātība
Zudis līdz ar ēku II pasaules kara laikā.
Literatūra
1)Rigascher almanach fűr das Jahr 1903. 2)Vipers B. Latvijas māksla baroka laikmetā. R.,1937 240.lpp. 3) Kampe,P.Rīgas dzīvojamo ēku iekštelpu architektoniskais veidojums. 1. Baroka laikmets.//Latvijas architektūra. - 1939., Nr.3, - 77.-88.lpp.