Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Šķūņu iela 9

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Sv. Katrīnas baznīca
Stils
Gotika
Vieta
Siena pie logailas
Novietne
Z sienas R puses pēdējās logailas sānu ? plakne.
Tehnika
Kaļķa krāsas uz apmetuma (?)
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Sv. Katrīna ? Uzraksts latīņu valodā.
Stratigrāfija
?
Datējums
15.gadsimta 2. puse
Saglabātība
Zudis. Konstatēts 1889.g. Pārkrāsots, aila aizsegta ar dēļiem.1964. gadā gleznojums jau praktiski zudis.
Literatūra
1. Neumann W. Die Franziskanerklosterkirche zu St. Katharinen//das mittelalterliche Riga. Ein Beitrag zur Geschichte der norddeutschen Baukunst. - Berlin, 1892. -Taf. XII 2. Jansons G. Pētījumu materiāli par arhitektūras pieminekli - bijušā Franciskāņu klostera atliekām Rīgā, Šķūņu ielā 9 (Grupa 6, grunts 45) II daļa, 3. sējums. - Rīga, LPSR KM Zin.rest. proj. konstr. birojs, 1968. - 1970. Atrodas Rīgas KPAI arhīvā.

Šķūņu iela 9

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Sv. Katrīnas baznīca
Stils
Gotika
Vieta
Siena pie logailas
Novietne
Pie Z sienas R puses pēdējās logailas labās malas.
Tehnika
Kaļķa krāsas uz apmetuma. Vismaz 2 reizes pārgleznots.
Sižets
Gleznojums. Konsekrācijas Krusts. Krusts - tumšsarkans okers. Mandeļu formas rāmis sarkani zaļš.
Stratigrāfija
?
Datējums
15.gadsimts.
Saglabātība
Fiksēts 1964. gadā. Nav saglabājies ?.
Literatūra
Jansons G. Pētījumu materiāli par arhitektūras pieminekli - bijušā Franciskāņu klostera atliekām Rīgā, Šķūņu ielā 9 (Grupa 6, grunts 45) II daļa, 3. sējums. - Rīga, LPSR KM Zin.rest. proj. konstr. birojs, 1968. - 1970. Atrodas Rīgas KPAI arhīvā.