Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Doma laukums 1

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Doma baznīca.
Stils
Gotika
Vieta
Apsīdas - altāra kora - sienas un velve.
Novietne
Apsīda -altāra koris
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma ?
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Pastarā tiesa. Audumā ievīstīts skelets, lidojošu figūru fragmenti uz zilganzaļa pamata.
Stratigrāfija
?
Datējums
15.gs. ?
Saglabātība
Apdare zudusi
Literatūra
Neumann,W. Bericht über die Wiederherstellungsarbeiten am Dom während des Jahres 1895. In: Zehnter und Elfter Rechenschaftsbericht der Dombauabtheilung der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands für die Jahre 1894 und 1895. Riga, 1896, S.66-75./ Grosmane E. Rīgas Doms gadsimtu gaitā un paradigmas maiņas rekonstrukcijā.//Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas. - Rīga, “Neputns”, 2008 – 9.-30.lpp.

Doma laukums 1

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Doma baznīca.
Stils
Gotika
Vieta
Griesti velvēti. Velvju ribas.
Novietne
Velvju ribas
Tehnika
?
Sižets
Ģeometrisks ornaments uz velvju ribām, kas ritmiski atkārtots.
Stratigrāfija
?
Datējums
13.-15.gs.?
Saglabātība
Atsegti 1880.,90. gados. Kalpojuši kā paraugs vēlākās rekonstrukcijās.
Literatūra
Lancmane,I.Pēdējos gados republikā atrastie 13.-19.gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības paraugi.//Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstis. 1984.,Nr.3, - 24.-37.lpp.

Doma laukums 1

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Doma baznīca.
Stils
Gotika
Vieta
Sienas niša
Novietne
Klostera telpas sienas niša.
Tehnika
Kaļķa krāsas uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Augu ornaments melns. Lapu Vītnes. Ziedi. Ogas. Spilgti sarkans, dzeltens, zaļš. Tuvs Jāņa bazn. velves gleznojumam, skat. Nr.467.
Stratigrāfija
?
Datējums
16.gs. sākums
Saglabātība
Atsegts 1980. gadā.
Literatūra
Lancmane,I.Pēdējos gados republikā atrastie 13.-19.gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības paraugi.//Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstis. 1984.,Nr.3, - 24.-26.lpp.

Doma laukums 1

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Doma baznīca.
Stils
Manierisms/baroks
Vieta
Pīlāri
Novietne
Centrālā joma pīlāri
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols melns, siena balsināta ?
Stratigrāfija
?
Datējums
17. gadsimts
Saglabātība
Atsegti 1982.gadā zem 18.gs. 1. puses paneļu apšuvuma.
Literatūra
Lancmane,I.Pēdējos gados republikā atrastie 13.-19.gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības paraugi.//Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstis. 1984.,Nr.3, - 24.-37.lpp.

Doma laukums 1

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Doma baznīca.
Stils
Baroks
Vieta
Ērģeļu lukta
Novietne
Apakšējās ērģeļu luktas margas
Tehnika
?
Sižets
Marmorizējums zilos toņos
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.2.cet.
Saglabātība
Restaurēts.
Literatūra
Lancmane,I.Pēdējos gados republikā atrastie 13.-19.gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības paraugi.//Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas vēstis. 1984.,Nr.3, - 24.-37.lpp.