Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Mazā Pils iela 4

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv. Jēkaba baznīca
Stils
Manierisms
Vieta
Siena
Novietne
Kora aizmugurējā siena
Tehnika
Līmes vai kaļķa krāsa uz apmetuma ?
Sižets
Gleznojums. Pastarā tiesa.
Stratigrāfija
?
Datējums
1613.g.
Saglabātība
Zudis
Literatūra
Malvess R. Sv. jēkaba baznīca Rīgā un tās būvvēsture. I sējums, teksta daļa. - Rīga, 1972.,1976.g. - 44. lpp. - Mašīnraksts VKPAI PDC

Mazā Pils iela 4

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv. Jēkaba baznīca
Stils
Gotika
Vieta
Griesti velvēti, velvju ribas.
Novietne
Velvju ribas
Tehnika
Līmes - kaļķa krāsa uz apmetuma ?
Sižets
Ģeometrisks ornaments. Lapu Vītne. Heraldiskā lilija. Sarkanu, zaļu, baltu un pelēku krāsu laukumus ietver melna kontūra.
Stratigrāfija
Konstatēta polihromija 2 slāņos.
Datējums
15.gs.
Saglabātība
1902.g. vecākais krāsojums rekonstruēts ar "dažām nebūtiskām izmaiņām". Izpilda Ernsta Todes firma.
Literatūra
Grosmane E. Rīgas Sv.Jēkaba baznīca viduslaikos./ Arhitektūra un māksla Rīgā. Idejas un objekti. - Rīga, “Neputns”, 2004 – 9.-32.lpp.