Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Mārstaļu iela 21.

Arhitektūra
Profānā apbūve. Dannenšterna nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
1. stāvs, zāle.
Tehnika
Tempera ? uz apmetuma
Sižets
Gleznojums.Rāmju sistēma. Platākajā - gleznota Klusā daba - galds ar grāmatām. Grizajs. Rāmja augšdaļā Drapērija kā Festoni. Supraports dekorēts analogi. Šaurākajos rāmjos Akants, Gliemežvāks, Augu ornaments.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs. beigas
Saglabātība
1980. gados - fiksācijas laikā - apmierinoša. Vairākus gadu desmitus atradies neapdzīvotā ēkā.
Literatūra
Attēli SIA "Ahitektoniskās Izpētes Grupa" arhīvā. Teorētisku krāsaino rekonstrukciju veica I.Cine.

Mārstaļu iela 21.

Arhitektūra
Profānā apbūve. Dannenšterna nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, pagalma piebūve.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Rāmju sistēma. Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Lielākajos - Vainags ozolu, kurā attēlota Biste. Mazākajos - Lenta, kurā iesieta Lapu Vītne. Augu ornaments. Supraports - Vāze. Lietots Grizajs.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs. beigas
Saglabātība
1980. gados - fiksācijas laikā - apmierinoša. Vairākus gadu desmitus atradies neapdzīvotā ēkā.
Literatūra
Attēli SIA "Ahitektoniskās Izpētes Grupa" arhīvā. Teorētisku krāsaino rekonstrukciju veica I.Cine.

Mārstaļu iela 21.

Arhitektūra
Profānā apbūve. Dannenšterna nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
Pagalma piebūve, 2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Marmorizējums. Līkloču līnijas uz gaiša fona. Cokols. Līdzīga apdare - skat. Nr.563
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs. beigas
Saglabātība
Fragmentāri atsegts
Literatūra