Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks vēlais
Vieta
Cits. Gleznojums ietvēris ērģeļu prospektu un bijis atklāts līdz 1776.g. Konciusa ērģeļu pārbūvei.
Novietne
ērģeļu prospekta iekšpusē
Tehnika
Līmes krāsa uz koka?
Sižets
Gleznojums. Oranži brūns Akants. Stilizēti Ziedi. Lentas ornaments uz zilpelēka fona. Rozete.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
18.gs.1.puse
Saglabātība
Fragments bez uzslāņojumiem
Literatūra
Lancmane, I. Pēdējos gados republikā atrastie 13.-19.gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības paraugi//LPST ZA vēstis. 1984.g.,nr.3, - 24.-37.lpp.

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks. Kords Meijers.
Vieta
Cits, vējtvera konstrukcija
Novietne
Vējtveris uz krustejas A spārnu
Tehnika
Eļļas krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Arhitektūra. Frontonā Trīs austrumu gudrie Betlēmē. Madonna ar bērnu. Uz durvīm arhitektoniskas Ainavas. Marmorizējums. Iluzori pilastri. Iekštelpā Akants. Korintisks kapitelis. Jonisks kapitelis.Augu ornaments. Augļi. Iluzors logs.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1689.g.,K.Meijers ?
Saglabātība
Laba
Literatūra
Grosmane E. Rīgas Doms gadsimtu gaitā un paradigmas maiņas rekonstrukcijā.//Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas. - Rīga, “Neputns”, 2008 – 9.-30.lpp.

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks. Kords Meijers.
Vieta
Cits, Z portāla durvju vērtnes
Novietne
Z portāls
Tehnika
Eļļas krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Arhitektūra. Korintisks kapitelis. Enģelis (2). Akants. Iluzoras profiljoslas. Iluzora dzega.
Stratigrāfija
Sākotnēja, iespējams
Datējums
1689.g.
Saglabātība
Vērtnes zudušas
Literatūra
Grosmane E. Rīgas Doms gadsimtu gaitā un paradigmas maiņas rekonstrukcijā.//Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas. - Rīga, “Neputns”, 2008 – 9.-30.lpp.

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks
Vieta
Griesti zem ērģeļu balkona
Novietne
Sākotnēji telpā aiz "zaļā pilsoņu kora", 1895.,06.g. pārvieto zem ērģeļu balkona
Tehnika
Eļļas krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Kristus dziedē ar podagru slimos.
Stratigrāfija
Sākotnējs ?
Datējums
18.gs.vidus ?
Saglabātība
Restaurēts
Literatūra
 

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks
Vieta
Griesti koka
Novietne
Zem ērģeļu balkona
Tehnika
Eļļas krāsas uz koka
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Kristus parādīšanās Jānim.
Stratigrāfija
Sakotnējs?
Datējums
18.gs.vidus
Saglabātība
Restaurēts
Literatūra