Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Bruņinieku iela 2

Arhitektūra
Profānā apbūve. Dzīvojamā māja alus darītavas "Kymmel" teritorijā
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
Telpa 001-12
Tehnika
Līmes krāsa uz koka guļšķautņiem.
Sižets
Monohroma dzeltenīga siena. Augšdaļā sarkani pigmenti, ornamenta raksturs nav nosakāms.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1820. gadi
Saglabātība
Ļoti fragmentāra.
Literatūra
Zviedrāns J., Dirveiks I., Strupule V. Ēku komplekss Rīgā, Bruņinieku ielā 2. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 1. sējums. Teksts. 2. sējums. Fotofiksācija. 3. sejums. Rasējumi. - Rīga, AIG, 16.12.2004 AIG arhīva Nr. 0511,0512, 0513

Bruņinieku iela 2

Arhitektūra
Profānā apbūve. Dzīvojamā māja alus darītavas "Kymmel" teritorijā
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
Telpa 001-15
Tehnika
Līmes krāsa uz koka guļšķautņiem.
Sižets
Spilgti dzeltena siena. Frīzes joslu norobežo melna kontūrlīnija. Ar sarkanu krāsu veidots ornaments./ Frīze
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1830. gadi.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra.Ornaments nav atšifrējams.
Literatūra
Zviedrāns J., Dirveiks I., Strupule V. Ēku komplekss Rīgā, Bruņinieku ielā 2. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 1. sējums. Teksts. 2. sējums. Fotofiksācija. 3. sejums. Rasējumi. - Rīga, AIG, 16.12.2004 AIG arhīva Nr. 0511,0512, 0513

Bruņinieku iela 2

Arhitektūra
Profānā apbūve. Dzīvojamā māja alus darītavas "Kymmel" teritorijā
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Siena, griestu ieloce.
Novietne
Telpa 001-12
Tehnika
Līmes krāsa uz koka guļšķautņu sienām, uz apmetuma griestos.
Sižets
Koka sienas krāsotas gaiši pelēkas. Griestu ielocē uz apmetuma ornamentāla josla ar lapu kimātija motīvu. Reversais trafarets. /Kimātijs.
Stratigrāfija
?
Datējums
1840. gadi
Saglabātība
Ļoti fragmentāra. Griestu vidusdaļā apmetums mainīts.
Literatūra
Zviedrāns J., Dirveiks I., Strupule V. Ēku komplekss Rīgā, Bruņinieku ielā 2. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 1. sējums. Teksts. 2. sējums. Fotofiksācija. 3. sejums. Rasējumi. - Rīga, AIG, 16.12.2004 AIG arhīva Nr. 0511,0512, 0513

Bruņinieku iela 2

Arhitektūra
Profānā apbūve. Dzīvojamā māja alus darītavas "Kymmel" teritorijā
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas, griesti
Novietne
Telpa 001-15
Tehnika
Līmes krāsa uz koka guļšķautņu sienām, uz apmetuma griestos.
Sižets
Koka siena gaiši pelēka, tumši pelēks 92cm augsts Cokols. Griestu ielocē uz apmetuma Reversais trafarets ar akanta lapu ornamentu. Uz gaiši pelēka fona ar tumšu krāsu uznestas ēnu daļas./ Akants.
Stratigrāfija
?
Datējums
1840. gadi
Saglabātība
Ļoti fragmentāra. Griestu vidusdaļā apmetums mainīts.
Literatūra
Zviedrāns J., Dirveiks I., Strupule V. Ēku komplekss Rīgā, Bruņinieku ielā 2. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 1. sējums. Teksts. 2. sējums. Fotofiksācija. 3. sejums. Rasējumi. - Rīga, AIG, 16.12.2004 AIG arhīva Nr. 0511,0512, 0513