Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Arhitektūras

Kalēju iela 9/11

Arhitektūra
Profānā apbūve. Sv.Gara Konventa sēta, Eizinga (Eysing) dzīv. māja ?
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
Korpuss 5, 1. stāvs, telpa 1/6
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Frīzes joslas ornamenta raportu veido antīka vāze un simetriskas augu vītnes abās pusēs./ Vāze. Augu ornaments. Frīze logailā.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1820. gadu sākums
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Zub Jerzy. Rīga, Kalēju iela 9/11. Sv. Gara Konvents, ēka Nr.5. Zinātniski vēsturiska, arhitektoniska izpēte. - Rīga, PP PKZ-Oddzial KIELCE, 1990 Materiāls krievu, poļu valodās. Sējums atrodas AIG arhīvā.

Kalēju iela 9/11

Arhitektūra
Profānā apbūve. Sv.Gara Konventa sēta, Eizinga (Eysing) dzīv. māja ?
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, telpa 2/5
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Frīzes joslā akanta vītne trafareta tehnikā ./ Akants. Melnā frīze. Reversais trafarets.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
1. Zub Jerzy. Rīga, Kalēju iela 9/11. Sv. Gara Konvents, ēka Nr.5. Zinātniski vēsturiska, arhitektoniska izpēte. - Rīga, PP PKZ-Oddzial KIELCE, 1990 Materiāls krievu, poļu valodās. Sējums atrodas AIG arhīvā. 2. Chojnacki O. Rīga, Kalēju iela 9/11. Sv. Gara Konvents, ēka Nr.5. Polihromijas izpēte. - Rīga, PP PKZ-Oddzial KIELCE, 1990. Materiāls krievu, poļu valodās. Atrodas LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 185.

Kalēju iela 9/11

Arhitektūra
Profānā apbūve. Sv.Gara Konventa sēta, Eizinga (Eysing) dzīv. māja ?
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, telpa 2/8
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Frīzes joslā reverss trafareta tehnikā veidots ornaments./ Reversais trafarets. Frīze. Trafarets. Rozetes.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Salīdzinoši laba izpētes laikā.
Literatūra
1. Zub Jerzy. Rīga, Kalēju iela 9/11. Sv. Gara Konvents, ēka Nr.5. Zinātniski vēsturiska, arhitektoniska izpēte. - Rīga, PP PKZ-Oddzial KIELCE, 1990 Materiāls krievu, poļu valodās. Sējums atrodas AIG arhīvā. 2. Chojnacki O. Rīga, Kalēju iela 9/11. Sv. Gara Konvents, ēka Nr.5. Polihromijas izpēte. - Rīga, PP PKZ-Oddzial KIELCE, 1990. Materiāls krievu, poļu valodās. Atrodas LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 185.